NEWS                                                                                                                             Home

 

 

En maritim värld - från stenåldern till idag

Av Katarina Streiffert Eikeland & Madelaine Miller (red). 

 

Vill du veta mer om människan och hennes förhållande till havet i ett långtidsperspektiv? Boken är resultatet av ett samarbete mellan humanister, samhällsvetare och naturvetare och består av en rad artiklar samlade under olika teman. Texterna belyser många spännande frågor, som exempelvis: När började man färdas på havet? Hur såg de första båtarna ut? Hur har sjömäns tro och vidskepelse gestaltat sig genom århundradena? Den svenska emigrationen till Amerika, hur gick den till och vad packade man ner i sin koffert? I flera av bokens bidrag påvisas havets betydelse för makt, kommunikation och spridningen av nya idéer genom historiens lopp. Det blir tydligt att havet har gjort det möjligt för människan att skapa kontakter med andra kulturer, närliggande likväl som avlägsna. Även miljöaspekter, lika aktuella idag som ur ett historiskt perspektiv, diskuteras i några av bokens bidrag. Här presenteras exempelvis Sveriges första miljödebatt på 1700-talet, liksom vår egen tids marina problem med övergödning av havet. En maritim värld täcker in många viktiga aspekter på temat hav, vilka skildras med hjälp av exempel framförallt från våra nordiska farvatten. För att visa på havets centrala roll för människans sociala och ekonomiska utveckling - lokalt som globalt - skilodras även historier från helt andra delar av vår blå planet.  

 

December 2013: 378 pp: illus.  ISBN 978-91-85411-24-5, Mjukpärm
Price  Order forms

 

 

 

Den hårda kampen. Fotboll i Sverige, särskilt Göteborg, före första världskriget

Av Lennart K Persson

 

I boken får vi följa den moderna fotbollens uppkomst och utveckling från 1800-talets mitt fram till första världskriget. Framställningen tar sitt avstamp i England och övergår därpå till Sverige och fotbollens successiva etablering på olika platser i landet.

Ett nationellt perspektiv dominerar de tre första kapitlen som avslutas med bildandet av Svenska Fotbollförbundet 1904. De resterande sju kapitlen fokuserar i första hand på förhållanden i Göteborg och den intensiva kampen mellan Örgryte IS och

IFK Göteborg. Denna kamp omfattade inte enbart möten på fotbollsplanen utan även högljudda debatter, värvningar och försök till diskvalifikationer. De nationella tävlingarna om SM, som påbörjades 1896, Corinthian Bowl, om vilken det tävlades

från 1906, och Svenska serien, som startade 1910, ägnas betydande uppmärksamhet i flertalet kapitel. Pressens behandling av fotboll tilldelas stort utrymme. Publiken och dess beteende, vilket vid flera tillfällen kan betecknas som huliganism, studeras

ingående.

 

December 2011: 327 sid. illustrationer, foton m. m. ISBN 978-91-85411-22-1, Mjukpärm
Price Order forms

 

 

 

 

World Crisis in Ruin. The Archaeology of the Former Soviet Nuclear Missile Sites in Cuba

By: Mats Burström, Anders Gustafsson & Håkan Karlsson

 

The 1962 Missile Crisis is a well-known episode of the Cold War and twentieth-century history. It is documented in a wide variety of sources, and it has been the subject of extensive historical research. But what remains today of the missile sites that once were a focus of world interest? What does a World Crisis in ruin looks like? In order to find new ways of looking at the Crisis we conducted archaeological fieldwork, looking for memories in the ground as well as in people’s minds. The pictorial results of our efforts are presented in this book.

 

October 2011: 94 pp: illus.  ISBN 978-91-85411-20-7, Hb:
Price  Order forms

 

 

 

 

Skatås. Utgrävningen av en minneslucka

Av Maria Persson

 

Skatås är en välkänd och välbesökt plats i Göteborg men det är inte många som känner till att platsen har en mycket speciell historia. År 1945 kom över 500 överlevande från nazistiska koncentrationsläger till Skatås som då iordning­ställts som mottagnings­läger för deras konvalescens. Förläggningen stängde 1946 och blev redan då det rekrea­tions­område det är idag. Att Skatås är en del av världs­histo­rien har utelämnats ur historieskrivningen och händelser­na 1945-46 har fallit i glömska. Man kan säga att Skatås är en välkänd plats med en bortglömd historia. Med detta som utgångspunkt genomfördes 2008 ett samtids­­arkeologiskt projekt på Skatås i syfte att väcka minnet av, och återberätta, platsens historia. Förutom att gräva i marken grävdes det även i arkiven och i människors minnen. Den här boken handlar om utgrävningen av denna minneslucka.

 

Oktober 2011: 158 sid. illustrationer, foton m. m.  ISBN 978-91-85411-21-4, Mjukpärm
Price  Order forms